Ds. J.S. van der Net - Romeinen 10 : 9

Afspelen

De ware geloofsbelijdenis

9-4-2012
De geloofsuitspraak
De geloofsoefening
De geloofsvrucht

Romeinen 10 : 9

Romeinen 10
9
Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.

Delen & Download

Download preek