Ds. R.A.M. Visser - Genesis 21 : 10

Afspelen

Izak en Ismaël

Genesis 21
25-8-2019
Ismaëls spot
Ismaëls vertrek
Ismaëls toekomst
Deel 2 van een serie over aartsvader Izak

Genesis 21 : 10

Genesis 21
10
En zij zeide tot Abraham: Drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit; want de zoon dezer dienstmaagd zal met mijn zoon, met Izak, niet erven.

Delen & Download

Download preek