Ds. W.C. Lamain - Handelingen 2 : 5 - 7

Afspelen

Onderwerp

3-6-1968

Handelingen 2 : 5 - 7

Handelingen 2
5
En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke dergenen, die onder den hemel zijn.
6
En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
7
En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle dezen, die daar spreken, Galileers?

Delen & Download

Download preek