Ds. J.W. Verweij - Handelingen 1 : 3

Afspelen

Jezus' heerlijkheid

20-5-2021
Zijn lijden
Zijn leven

Handelingen 1 : 3

Handelingen 1
3
Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelven levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan.

Delen & Download

Download preek