Ds. C.G. Vreugdenhil - Handelingen 1 : 10 - 11

Afspelen

De hemelvaart van Christus

13-5-2021
Hij is nagestaard door de discipelen
Hij is gepredikt door de engelen
Hij zal wederkomen op de wolken
Het audiobestand is niet beschikbaar. de beeldpreek begint bij de zgn. collectezang, waarna de preek aanvangt. Deze preek is volledig beschikbaar.

Handelingen 1 : 10 - 11

Handelingen 1
10
En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;
11
Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

Delen & Download

Download preek