Ds. A. Vergunst - Jesaja 64 : 1 - 4

Afspelen

Onderwerp

Jesaja 64
Het verlangen en het uitzien naar de komst des Heeren
De nood waaruit deze bede opstijgt
Het heil waarnaar men uitziet

Jesaja 64 : 1 - 4

Jesaja 64
1
Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt, dat de bergen van Uw aangezicht vervloten;
2
Gelijk een smeltvuur brandt, en het vuur de wateren doet opbobbelen, om Uw Naam aan Uw wederpartijders bekend te maken! Laat alzo de heidenen voor Uw aangezicht beven.
3
Toen Gij vreselijke dingen deedt, die wij niet verwachtten; Gij kwaamt neder, van Uw aangezicht vervloten de bergen.
4
Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, noch met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve Gij, o God! wat Hij doen zal dien, die op Hem wacht.

Delen & Download

Download preek