Ds. W.A. Zondag - Lukas 24 : 25 - 26

Afspelen

Twee mensen op 'de goede' weg

Lukas 24
18-4-2021
Die treuren
Die luisteren
Die bidden
Die ontvangen
Begin van de dienst is weggevallen om geluidstechnische redenen.

Lukas 24 : 25 - 26

Lukas 24
25
En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben!
26
Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan?

Delen & Download

Download preek