Ds. A. Vergunst - Lukas 24 : 4 - 6a

Afspelen

Hij is opgestaan!

Lukas 24
Een verrassende verschijning
Een verrassende boodschap

Lukas 24 : 4 - 6a

Lukas 24
4
En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen.
5
En als zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij den Levende bij de doden?
6
Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galilea was,

Delen & Download

Download preek