Evang. J. Krijgsman - Johannes 12 : 20 - 22

Afspelen

Jezus zien

12-3-2017

Johannes 12 : 20 - 22

Johannes 12
20
En er waren sommige Grieken uit degenen, die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden;
21
Dezen dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heere, wij wilden Jezus wel zien.
22
Filippus kwam en zeide het Andreas; en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus.

Delen & Download

Download preek