Ds. A.A. Brugge - Jesaja 52 : 13 - 15

Afspelen

De Kruiskoning

Jesaja 52
28-2-2021
Zijn optreden
Zijn voorkomen
Zijn vrucht
Votum / groet en 1e psalmaankondiging is microfoon zacht, maar na 1e psalm verholpen.

Jesaja 52 : 13 - 15

Jesaja 52
13
Ziet, Mijn Knecht zal verstandelijk handelen; Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden.
14
Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was Zijn gelaat, meer dan van iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen;
15
Alzo zal Hij vele heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun mond over Hem toehouden; want denwelken het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welken het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan.

Delen & Download

Download preek