Evang. J. Krijgsman - Mattheüs 27 : 46

Afspelen

God van God verlaten

24-3-2013

Mattheüs 27 : 46

Mattheüs 27
46
En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!

Delen & Download

Download preek