Evang. J. Krijgsman - Exodus 30 : 17 - 20

Afspelen

Het koperen wasvat

Exodus 30
17-3-2013

Exodus 30 : 17 - 20

Exodus 30
17
En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
18
Gij zult ook een koperen wasvat maken, met zijn koperen voet, om te wassen; en gij zult het zetten tussen de tent der samenkomst, en tussen het altaar, en gij zult water daarin doen;
19
Dat Aaron en zijn zonen zich daaruit wassen, hun handen en voeten.
20
Wanneer zij in de tent der samenkomst zullen gaan, zo zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven; of wanneer zij tot het altaar naderen, om te dienen, dat zij het vuuroffer den HEERE aansteken;

Delen & Download

Download preek