Ds. G.J. Baan - Mattheüs 3 : 11 - 12

Afspelen

De Christusprediking van Johannes de Doper

10-1-2021
Was noodzakelijk (vs. 11a/c)
Was ootmoedig (vs. 11b)
Was eerlijk (vs. 12)

MattheĆ¼s 3 : 11 - 12

Mattheüs 3
11
Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen.
12
Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.

Delen & Download

Download preek