Ds. W.A. Zondag - 1 Johannes 3 : 4 - 8

Afspelen

Onderwerp

21-10-2020
Bijbellezing Brieven van Johannes - Deel 17

Psalm 119: 3, 5
Lezen: 1 Joh. 3: 1-13
Psalm 1: 1, 2
Psalm 1: 3, 4
Psalm 119: 53

1 Johannes 3 : 4 - 8

1 Johannes 3
4
Een iegelijk, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid.
5
En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en geen zonde is in Hem.
6
Een iegelijk, die in Hem blijft, die zondigt niet; een iegelijk, die zondigt, die heeft Hem niet gezien, en heeft Hem niet gekend.
7
Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is.
8
Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

Delen & Download

Download preek