Ds. G.J. Baan - Hooglied 1 : 4

Afspelen

Christus' bruid

30-8-2020
Biddend (“Trek mij,”)
Volgend (“wij…nalopen!”)
Komend (“De…binnenkameren;”)
Zingend (“wij…verblijden;”)
Getuigend (“wij…wijn;”)
Punt 6

Liefhebbend (“de…lief.”)

Hooglied 1 : 4

Hooglied 1
4
Trek mij, wij zullen U nalopen! De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkameren; wij zullen ons verheugen en in U verblijden; wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden, meer dan den wijn; de oprechten hebben U lief.

Delen & Download

Download preek