Ds. C.G. Vreugdenhil - Johannes 1 : 5 - 9

Afspelen

Getuigen van het Licht

17-1-2021
Het Licht schijnt in de duisternis
Het getuigenis van Johannes de Doper
De uitwerking van het Licht

Johannes 1 : 5 - 9

Johannes 1
5
En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.
6
Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes.
7
Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden.
8
Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou.
9
Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.

Delen & Download

Download preek