Evang. J. Krijgsman - Genesis 49 : 8

Afspelen

Jacobs adventslied

Genesis 49
2-12-2012

Genesis 49 : 8

Genesis 49
8
Juda! gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek uwer vijanden; voor u zullen zich uws vaders zonen nederbuigen.

Delen & Download

Download preek