Ds. C.G. Vreugdenhil - Genesis 3 : 15

Afspelen

De eerste adventspreek op aarde

13-12-2020
Het verloren paradijs
Gods genadige belofte
De heerlijke vervulling
Liturgie:
Lofzang van Zacharias:1
Wet des Heeren
Lofzang van Zacharias:5
Schriftlezing: Gen. 3:8-15 en Lukas 1:26-38
Psalm 98:1,2
Psalm 106:4
Psalm 68:11,17
Psalm 89:8

Vragen bij de morgendienst
1. Wat betekent het woordje ‘advent’?
2. Wat was de eerste adventspreek op aarde?
3. Wie waren de toehoorders?
4. Waarom zijn Adam en Eva weggekropen achter de bosjes?
5. Waarom zoekt de Heere Adam en Eva op? (vers 9)
6. Welke straf krijgen de drie ‘kerkgangers’?
7. Waarom heet Genesis 3:15 de moederbelofte?
8. Ben jij wel eens – of nog steeds – op de vlucht voor God?
9. Hoe kan Maria in verwachting raken terwijl ze geen gemeenschap heeft met
een man?
10. Wanneer is de kop van satan vermorzeld?
11. Waarom geeft Christus de satan nog zo lang tijd om te verwoesten (al meer
dan 2000 jaar)?
12. Wanneer werd de hiel van Christus vermorzeld?
13. Hoe zoekt God ons op?

Om te lezen: NGB art. 17
Van de wederoprichting des gevallen mensen
Wij geloven, dat onze goede God,
door Zijn wonderlijke wijsheid en goedheid,
ziende, dat zich de mens alzo in den lichamelijke en geestelijken dood geworpen, en
geheel ellendig gemaakt had,
Zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor Hem vlood, a
en heeft hem getroost, belovende hem Zijn Zoon te geven,
Die worden zou uit een vrouw, Gal 4:4,
om den kop der slang te vermorzelen, Gen. 3:15,
en hem gelukzalig te maken. 

Genesis 3 : 15

Genesis 3
15
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

Delen & Download

Download preek