Ds. D.W. Tuinier - Genesis 19 : 12 - 14

Afspelen

Lot en zijn gezin

Genesis 19
25-10-2020
Gods reddende boodschap
Het geloof van Lot
Het ongeloof bespot
Preek 8 uit serie van 12

Genesis 19 : 12 - 14

Genesis 19
12
Toen zeiden die mannen tot Lot: Wien hebt gij hier nog meer? een schoonzoon, of uw zonen, of uw dochteren, en allen, die gij hebt in deze stad, breng uit deze plaats;
13
Want wij gaan deze plaats verderven, omdat haar geroep groot geworden is voor het aangezicht des HEEREN, en de HEERE ons uitgezonden heeft, om haar te verderven.
14
Toen ging Lot uit, en sprak tot zijn schoonzonen, die zijn dochteren nemen zouden, en zeide: Maakt u op, gaat uit deze plaats; want de HEERE gaat deze stad verderven. Maar hij was in de ogen zijner schoonzonen als jokkende.

Delen & Download

Download preek