Ds. D.W. Tuinier - Genesis 19 : 3 - 5

Afspelen

Lot en Sodom

Genesis 19
22-10-2020
De begeerte van Lot
De begeerte van Sodom
Preek 6 uit serie van 12
 

Genesis 19 : 3 - 5

Genesis 19
3
En hij hield bij hen zeer aan, zodat zij tot hem inkeerden, en kwamen in zijn huis; en hij maakte hun een maaltijd, en bakte ongezuurde koeken, en zij aten.
4
Eer zij zich te slapen leiden, zo hebben de mannen dier stad, de mannen van Sodom, van den jongste tot den oudste toe, dat huis omsingeld, het ganse volk, van het uiterste einde af.
5
En zij riepen Lot toe, en zeiden tot hem: Waar zijn die mannen, die deze nacht tot u gekomen zijn? breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen.

Delen & Download

Download preek