Ds. D.W. Tuinier - Genesis 19 : 1 - 2

Afspelen

Gods engelen bij Lot

Genesis 19
18-10-2020
De ontmoeting met Lot
De houding van Lot
Het aanbod van Lot
Preek 5 uit serie van 12

Genesis 19 : 1 - 2

Genesis 19
1
En die twee engelen kwamen te Sodom in den avond; en Lot zat in de poort te Sodom; en als Lot hen zag, stond hij op hun tegemoet, en boog zich met het aangezicht ter aarde.
2
En hij zeide: Ziet nu, mijne heren! keert toch in ten huize van uw knecht, en vernacht, en wast uw voeten; en gij zult vroeg opstaan, en gaan uws weegs. En zij zeiden: Neen, maar wij zullen op de straat vernachten.

Delen & Download

Download preek