Ds. W. Visscher - Genesis 21 : 1 - 3

Afspelen

De geboorte van Izak

Genesis 21
8-12-2019
Izak werd verwacht
Izak is gekomen
Izaks geboorte geeft vreugde
Tevens een voorbereiding op de bediening van het Heilig Avondmaal

Genesis 21 : 1 - 3

Genesis 21
1
En de HEERE bezocht Sara, gelijk als Hij gezegd had; en de HEERE deed aan Sara, gelijk als Hij gesproken had.
2
En Sara werd bevrucht, en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ter gezetter tijd, dien hem God gezegd had.
3
En Abraham noemde den naam zijns zoons, die hem geboren was, dien hem Sara gebaard had, Izak.

Delen & Download

Download preek