Ds. G.J. Baan - Klaagliederen 3 : 22 - 23

Afspelen

De goedertierenheden van de Heere

4-11-2020
In Zijn geduld (vs. 22a)
In Zijn barmhartigheden (vs. 22b-23a)
In Zijn trouw (vs. 23b)

Klaagliederen 3 : 22 - 23

Klaagliederen 3
22
Cheth. Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben;
23
Cheth. Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot.

Delen & Download

Download preek