Ds. G.J. Baan - Efeze 6 : 13 - 17

Afspelen

De geestelijke wapenrusting

Efeze 6
1-11-2020
Spreekt van Sola gratia (vs. 13-14a)
Spreekt van Sola scriptura (vs. 14m / 15 / 17b)
Spreekt van Sola fide (vs. 14c / 16-17a)

Efeze 6 : 13 - 17

Efeze 6
13
Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
14
Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;
15
En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
16
Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
17
En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

Delen & Download

Download preek