Ds. C.G. Vreugdenhil - 2 Samuël 23 : 2 - 4

Afspelen

David spreekt over zijn grote Zoon

29-11-2020
De Geest van de profetie
De rechtvaardige Heerser
Het vruchtbaarmakende Licht

2 Samuël 23 : 2 - 4

2 Samuël 23
2
De Geest des HEEREN heeft door mij gesproken, en Zijn rede is op mijn tong geweest.
3
De God Israels heeft gezegd, de Rotssteen Israels heeft tot mij gesproken: Er zal zijn een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods.
4
En Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van den glans na den regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen.

Delen & Download

Download preek