Ds. G.J. Baan - Hooglied 1 : 5 - 6

Afspelen

Het zelfgetuigenis van Christus' bruid

6-9-2020
Zelfkennis (“Ik…zwart,” / “(gij…Jeruzalem!),” / “gelijk…Kedar,”)
Strijd (vs. 6)
Genade (“doch liefelijk” / ”gelijk…Salomo.”)
Door een technische storing is de audio opname niet beschikbaar. De preek is wel in zijn geheel te beluisteren op het Youtube kanaal van de gemeete.

Hooglied 1 : 5 - 6

Hooglied 1
5
Ik ben zwart, doch liefelijk (gij dochteren van Jeruzalem!), gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo.
6
Ziet mij niet aan, dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen; de kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken, zij hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard, dien ik heb, heb ik niet gehoed.

Delen & Download

Download preek