Ds. C. Harinck - Handelingen 2 : 1 - 4

Afspelen

De uitstorting van de Heilige Geest

27-5-2012
De tijd wanneer de Heilige Geest werd uitgestort
De wijze waarop de Heilige Geest werd uitgestort
Het volk op wien de Heilige Geest werd uitgestort

Handelingen 2 : 1 - 4

Handelingen 2
1
En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.
2
En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.
3
En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.
4
En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Delen & Download

Download preek