Ds. C. Harinck - Esther 6 : 1

Afspelen

Een koning die niet slapen kon

Esther 6
Een bijzondere nacht
Een bijzondere herinnering
Een bijzondere redding

Esther 6 : 1

Esther 6
1
In denzelfden nacht was de slaap van den koning geweken, en hij zeide, dat men het boek der gedachtenissen, de kronieken, brengen zou; en zij werden in de tegenwoordigheid des konings gelezen.

Delen & Download

Download preek