Ds. S.W. Janse - Psalmen 45 : 17 - 18

Afspelen

Het slotlied over de koning

Psalmen 45
15-9-2019
Zijn onderdanen
Zijn gedachtenis
Zijn roem

Psalmen 45 : 17 - 18

Psalmen 45
17
In plaats van Uw vaderen zullen Uw zonen zijn; Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde.
18
Ik zal Uws Naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht; daarom zullen U de volken loven eeuwiglijk en altoos.

Delen & Download

Download preek