Ds. W.A. Zondag - Openbaring 4 : 2 - 3

Afspelen

Dankdag in de hemel. Zien door een geopende deur:

4-11-2020
God op de troon in de hemel
Een regenboog rondom de troon
Aanbidding voor de troon
Liturgie:
Psalm 103: 8, 9
Belijdenis: Nicea
Psalm 103: 4
Lezen: Openbaring 4
Psalm 89: 1, 3
Psalm 103: 10, 11
Psalm 69: 14

Citaat:

Uw gelukzaligheid hier is uw heiligheid en in de hemel zal uw
volmaakte heiligheid uw volmaakte zaligheid zijn. Heiligheid is zaligheid in de
knop en zaligheid is heiligheid in volle bloei.
- Thomas Brooks, De hemel op aarde.


Leestip:
  • Openbaring 6 (vervolg danklied)
  • Openbaring 7 (idem)
  • 2 Korinthe 8:1-5 (inzameling in Korinthe)

Gespreksvragen:
1. Waarom laat de Heere Johannes door een geopende deur in de hemel zien? Waarom was dit zo vertroostend voor hem?
2. Wat heeft het ons – in coronatijd - te zeggen dat de Heere (God de Vader) op de troon zit?
3. God wordt vergeleken met kostbare stenen, te weten jaspis en sardis. Lees hierover eens de kanttekening (nr. 9).
4. Rondom de troon is een regenboog. Welke functie heeft deze regenboog? Wat is de kleur van deze regenboog en waarom heeft het déze kleur?
5. Welke betekenis hebben de ‘vier dieren’ en de ‘vierentwintig ouderlingen’?
6. De ouderlingen hebben witte klederen en gouden kronen. Wat betekent dat?
7. Welk lied wordt er door de ouderlingen gezongen (vers 10 en 11)? Betrek daarbij ook het lied in Openb. 5: 9-10 en Openb. 7: 10-12.

Voor de kinderen:
1. Wie zijn er nu in de hemel? Antwoord: G............, de e............... en de zielen van ..........................’.
2. Johannes kijkt door een geopende deur in de hemel. Wat ziet hij daar in het midden? Antwoord: a) een engel, b) een troon, c) een tafel.
3. Rondom de troon is er een r.......................... te zien. Welke kleur heeft deze regenboog? Antwoord: a) blauw, b) groen, c) geel.
4. De regenboog rond de troon betekent dat de Heere nog lankm.................... is, dat betekent dat Hij het oordeel nog uit................ en dat mensen tot bek.......... kunnen komen.
5. Welk lied zingen de verloste mensen in de hemel? Antwoord: ‘Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht; want Gij hebt alle dingen ........................ (wat vul je in?).

Openbaring 4 : 2 - 3

Delen & Download

Download preek