Ds. W.A. Zondag - Genesis 8 : 20 - 21

Afspelen

Dankdag op een verdronken aarde.

4-11-2020
Een altaar dat spreekt van: Aanbidding
Een altaar dat spreekt van: Verzoening
Een altaar dat spreekt van: Vertrouwen
Liturgie:
Psalm 103: 1, 2
Art. 13 NGB
Psalm 103: 3
Lezen: Genesis 8
Psalm 36: 2, 3
Psalm 103: 5, 6
Psalm 103: 7

Citaat:

Laat de lamp van uw belijdenis gevuld zijn met de olie van
liefdadigheid. Zijt mild in het geven en vergeven. Wees barmhartig, gelijk uw Vader in de hemel barmhartig is. 
- Kerkvader Ambrosius.


Leestips:
  • Gen. 7 (de vloed)
  • Deuter. 11 (zegen en vloek)
  • Psalm 39 (leven onder het kruis)
  • Psalm 65 (dankdagpsalm)

Gespreksvragen:
1. Let eens op Noach. Als hij met zijn gezin de ark mag verlaten, waarom is het zo opvallend dat hij dan als eerste een altaar gaat bouwen?
2. Voor het eerste lezen wij dat een altaar moest worden ‘gebouwd’. Wat zegt dat over de heilsopenbaring – hoe God wil worden gediend en hoe Hij voor verlossing zal zorgdragen zoals beloofd in het paradijs - van de Heere aan mensen?
3. Waarom luisterde het nauw welke dieren Noach zou gaan offeren?
4. In het offer is sprake van aanbidding. Wat is aanbidding en waarom had Noach redenen om God te aanbidden?
5. Het offer staat ook in het teken van de verzoening. Leg dat eens uit.
6. Het offer geeft ook aanleiding tot nog meer vertrouwen in de Heere. In vers 21 staat: ‘En de HEERE rook dien lieflijken reuk’. Wat was er zo ‘lieflijk’ aan de rook van het offer? (Zo lekker ruikt een verbrandend dier toch niet?).
7. Op welke wijze heeft de Heere het vertrouwen in Hem versterkt en bevestigd (denk aan het verbond dat hier wordt gesloten).
8. Thomas Brooks schrijft n.a.v. de zondvloed: ‘Christenen! heeft God niet door al uw verdrukkingen uw ziel nader tot de hemel gebracht, zoals Noach's ark door het rijzen van de wateren dichter bij de hemel kwam?’ (Thomas Brooks, ‘De hemel op aarde’). Herkent u het dat in de verdrukkingen de hemel dichtbij was en dat er toch reden was om dankdag te vieren?
9. Overdenk eens het citaat van kerkvader Ambrosius.

Voor de kinderen:
1. Hoeveel mensen waren er in de ark van Noach? Antwoord: a) vier, b) vijf, c) zeven, d) acht.
2. Wat gaat Noach doen als hij de ark mag verlaten? Antwoord: a) meteen aan het werk, b) eerst een altaar bouwen, c) eerst een fijne maaltijd klaarmaken.
3. Wat offert Noach? Een rein dier, een v........................
4. Het offer was een brandoffer en dat betekent dat het helemaal moest worden v...............................
5. Welk teken gaf de Heere aan Mozes dat Hij nooit meer een zondvloed zal laten komen? Antwoord: een ............................................

Genesis 8 : 20 - 21

Genesis 8
20
En Noach bouwde den HEERE een altaar; en hij nam van al het reine vee, en van al het rein gevogelte, en offerde brandofferen op dat altaar.
21
En de HEERE rook dien liefelijken reuk, en de HEERE zeide in Zijn hart: Ik zal voortaan den aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil; want het gedichtsel van 's mensen hart is boos van zijn jeugd aan; en Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als Ik gedaan heb.

Delen & Download

Download preek