Ds. C.G. Vreugdenhil - 2 Korinthe 9 : 10, 11 en 15

Afspelen

De collecte voor christenen in Jeruzalem

4-11-2020
Geven met een blijmoedig hart (6-7)
Geven tot verheerlijking van God (10-12)
Danken voor Gods onuitsprekelijke Gave (15)

2 Korinthe 9 : 10, 11 en 15

10. Doch Die het zaad den zaaier verleent, Die verlene ook brood tot spijze, en vermenigvuldige uw gezaa...Kies 11. Dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid, welke door ons werkt dankzegging tot God.Kies 15. Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.

Delen & Download

Download preek