Ds. C.G. Vreugdenhil - Handelingen 11 : 24 - 26

Afspelen

Onderwerp

25-10-2020
Antiochië, een bloeiende gemeente uit jood en heiden
De vervolging als middel in Gods hand om het evangelie te verspreiden.
De gemeente opbouw, als middel tot geestelijke bloei n de gemeente.

Handelingen 11 : 24 - 26

Handelingen 11
24
Want hij was een goed man, en vol des Heiligen Geestes en des geloofs; en er werd een grote schare den Heere toegevoegd.
25
En Barnabas ging uit naar Tarsen, om Saulus te zoeken; en als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochie.
26
En het is geschied, dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de Gemeente, en een grote schare leerden; en dat de discipelen eerst te Antiochie Christenen genaamd werden.

Delen & Download

Download preek