Ds. G.J. van Aalst - 2 Kronieken 30 : 8

Afspelen

Hizkia's bedoeling

16-8-2020
Het Lam Gods
Het woord Gods
Het volk Gods
Preek 3 van 3 in een serie over Hizkia

2 Kronieken 30 : 8

2 Kronieken 30
8
Verhardt nu ulieder nek niet, gelijk uw vaderen; geeft den HEERE de hand, en komt tot Zijn heiligdom, hetwelk Hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid, en dient den HEERE, uw God; zo zal de hitte Zijns toorns van u afkeren.

Delen & Download

Download preek