Ds. J. Driessen - Efeze 2 : 19 - 22

Afspelen

Onderwerp

Efeze 2
14-4-2013
Hoe de gemeente des Heeren vergeleken wordt met het huis van God
De bewoners van dit huis
Het fundament van dit huis
De bouw van dit huis

Efeze 2 : 19 - 22

Efeze 2
19
Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;
20
Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;
21
Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere;
22
Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

Delen & Download

Download preek