Ds. J. Driessen - Mattheüs 15 : 28

Afspelen

Onderwerp

13-1-2019
Jezus’ heerlijkheid in Zijn ontmoeting met de Kananese vrouw
Hij doet haar in het geloof komen
Hij doet haar door het geloof volharden
Hij wil haar geloof bekronen

Mattheüs 15 : 28

Mattheüs 15
28
Toen antwoordde Jezus, en zeide tot haar: O vrouw! groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde ure.

Delen & Download

Download preek