Ds. J. Driessen - Kolossenzen 3 : 1 - 4

Afspelen

Onderwerp

19-5-2019
Een vermaning om te zoeken de dingen die boven zijn
De levensgrond van Gods kerk
De levensroeping van Gods kerk
De levenstroost van Gods kerk

Kolossenzen 3 : 1 - 4

Kolossenzen 3
1
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
2
Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
3
Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.
4
Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Delen & Download

Download preek