Ds. D.W. Tuinier - Genesis 14 : 12 - 16

Afspelen

God, Lot en Sodom

Genesis 14
27-9-2020
Lot woont in Sodom
Lot wordt verdreven uit Sodom
Lot wordt door Abram gered
Lot gaat weer terug naar Sodom
Preek 3 uit serie van 12

Genesis 14 : 12 - 16

Genesis 14
12
Ook namen zij Lot, den zoon van Abrams broeder, en zijn have, en trokken weg; want hij woonde in Sodom.
13
Toen kwam er een, die ontkomen was, en boodschapte het aan Abram, den Hebreer, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, den Amoriet, broeder van Eskol, en broeder van Aner, welke Abrams bondgenoten waren.
14
Als Abram hoorde, dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, driehonderd en achttien, en hij jaagde hen na tot Dan toe.
15
En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg ze; en hij jaagde hen na tot Hoba toe, hetwelk is ter linkerhand van Damaskus.
16
En hij bracht alle have weder, en ook Lot zijn broeder en deszelfs have bracht hij weder, als ook de vrouwen, en het volk.

Delen & Download

Download preek