Ds. C. Van Ruitenburg - Exodus 28 : 29

Afspelen

De hogepriester

Exodus 28
Zijn uiterlijk
Zijn borstlap
Zijn edelstenen
Zijn werk

Exodus 28 : 29

Exodus 28
29
Alzo zal Aaron de namen der zonen van Israel dragen aan den borstlap des gerichts, op zijn hart, als hij in het heilige zal gaan, ter gedachtenis voor het aangezicht des HEEREN geduriglijk.

Delen & Download

Download preek