Ds. C.G. Vreugdenhil - Jesaja 40 : 1 - 2

Afspelen

De Heere troost Zijn volk Israël

Jesaja 40
De opdracht tot deze troost
De inhoud van die troost

Jesaja 40 : 1 - 2

Jesaja 40
1
Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen.
2
Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden.

Delen & Download

Download preek