Ds. G.J. Baan - Hooglied 1 : 1 - 3

Afspelen

Het liefdeslied van Christus' bruidskerk

23-8-2020
Liefdesverlangen (vs. 1-2)
Liefdeszalving (vs. 3a-b)
Liefdesbeoefening (vs. 3c)

Hooglied 1 : 1 - 3

Hooglied 1
1
Het Hooglied, hetwelk van Salomo is.
2
Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn.
3
Uw olien zijn goed tot reuk, Uw naam is een olie, die uitgestort wordt; daarom hebben U de maagden lief.

Delen & Download

Download preek