Ds. G.J. Baan - Handelingen 14 : 20 - 23

Afspelen

Paulus' werk in Galatië spreekt over:

26-7-2020
Bewaring van Gods knechten (vs. 20)
Bevordering van Gods koninkrijk (vs. 21)
Bemoediging van Gods kinderen (vs. 22)
Bediening van Gods kerk (vs. 23)

Handelingen 14 : 20 - 23

Handelingen 14
20
Doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op, en kwam in de stad; en des anderen daags ging hij met Barnabas uit naar Derbe.
21
En als zij derzelve stad het Evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerden zij weder naar Lystre, en Ikonium, en Antiochie;
22
Versterkende de zielen der discipelen, en vermanende, dat zij zouden blijven in het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods.
23
En als zij in elke Gemeente, met opsteken der handen, ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen zij hen den Heere, in Welken zij geloofd hadden.

Delen & Download

Download preek