Ds. G.J. Baan - Handelingen 14 : 8 - 10

Afspelen

De kreupele te Lystre

19-7-2020
Was kreupel (vs. 8)
Had geloof (vs. 9)
Werd gezond (vs. 10)

Handelingen 14 : 8 - 10

Handelingen 14
8
En een zeker man, te Lystre, zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijner moeders lijf, die nooit had gewandeld.
9
Deze hoorde Paulus spreken; welke de ogen op hem houdende, en ziende, dat hij geloof had om gezond te worden,
10
Zeide met grote stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en wandelde.

Delen & Download

Download preek