Ds. S.W. Janse - Handelingen 8 : 26 - 28

Afspelen

Filippus en de moorman

30-8-2020
Een onbegrepen weg
Een lange weg
Een doodlopende weg

Handelingen 8 : 26 - 28

Handelingen 8
26
En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: Sta op, en ga heen tegen het zuiden, op den weg, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is.
27
En hij stond op en ging heen; en ziet, een Moorman, een kamerling, en een machtig heer van Candace, de koningin der Moren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem;
28
En hij keerde wederom, en zat op zijn wagen, en las den profeet Jesaja.

Delen & Download

Download preek