Ds. P. van Ruitenburg - Lukas 8 : 50 - 51

Afspelen

Uiteindelijk door Jezus opgewekt uit de dood

Lukas 8
Een dodelijke kwaal
Een dralende Heere Jezus
Wonderlijk opgewekt

Lukas 8 : 50 - 51

Lukas 8
50
Maar Jezus, dat horende, antwoordde hem, zeggende: Vrees niet, geloof alleenlijk, en zij zal behouden worden.
51
En als Hij in het huis kwam, liet Hij niemand inkomen, dan Petrus, en Jakobus, en Johannes, en den vader en de moeder des kinds.

Delen & Download

Download preek