Ds. C. Harinck - Psalmen 8 : 4

Afspelen

Gods grootheid en onze geringheid

13-8-2017
De grootheid van God
De geringheid van de mens
Het herstel in de Zoon des Mensen
Tweede tekst. Hebr. 2 vers 9: Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou.

Psalmen 8 : 4

Psalmen 8
4
Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt;

Delen & Download

Download preek