Ds. J. IJsselstein - Numeri 10 : 29 - 32

Afspelen

De keus van Hobab

Numeri 10
26-7-2020
Het eerste verzoek van Mozes
Het afwijzende antwoord van zijn zwager Hobab
Het indringende herhalende verzoek van Mozes

Numeri 10 : 29 - 32

Numeri 10
29
Mozes nu zeide tot Hobab, den zoon van Rehuel, den Midianiet, den schoonvader van Mozes: Wij reizen naar die plaats, van welke de HEERE gezegd heeft: Ik zal u die geven; ga met ons, en wij zullen u weldoen, want de HEERE heeft over Israel het goede gesproken.
30
Doch hij zeide tot hem: Ik zal niet gaan; maar ik zal naar mijn land en naar mijn maagschap gaan.
31
En hij zeide: Verlaat ons toch niet; want dewijl gij weet, dat wij ons legeren in de woestijn, zo zult gij ons tot ogen zijn.
32
En het zal geschieden, als gij met ons zult gaan, en het goede geschieden zal, waarmede de HEERE bij ons weldoen zal, dat wij u ook weldoen zullen.

Delen & Download

Download preek