Evang. J. Krijgsman - Numeri 11 : 29

Afspelen

Een goede begeerte

Numeri 11
21-6-2020
Deel 2 van 3

Numeri 11 : 29

Numeri 11
29
Doch Mozes zeide tot hem: Zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des HEEREN profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gave!

Delen & Download

Download preek