Ds. C. Harinck - 1 Korinthe 9 : 24

Afspelen

De loopbaan van de christen

5-7-2015
De kroon waarom wordt gestreden
De manier waarop wordt gestreden
De kracht waardoor wordt overwonnen

1 Korinthe 9 : 24

1 Korinthe 9
24
Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat een den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen.

Delen & Download

Download preek