Ds. G.J. Baan - Ezechiël 37 : 14a

Afspelen

Leven uit de dood

1-6-2020
Dode beenderen (vs. 1-3 / 11)
Een levende prediking (vs. 4-8)
Een levendmakende Geest (vs. 9-10/12-14)

Ezechiƫl 37 : 14a

Ezechiël 37
14
En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult weten, dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.

Delen & Download

Download preek